Legislativní podmínky pro použití kamerového systému v panelovém domě

14.09.2012 14:08

Aspekty a technické požadavky na zavedení sledovacího kamerového systému v panelovém domě pro hlídání společných prostor pro bezpečí osob a ochranu majetku.

Z legislativního hlediska je kamerový systém použitelný v případech, kdy jsou všechny ostatní formy zabezpečení objektu vyčerpány, nebo jsou-li nevhodné či nedostačující. Vždy je však nutné v nejvyšší možné míře zachovat soukromí osob a zvážit, je-li ochrana majetku, zdraví nebo života důležitější než narušení soukromí dotčených osob.

Pro panelové či bytové domy a jejich společné prostory je zavedení bezpečnostního kamerového systému vhodnou, ne však jedinou, formou spolehlivé prevence vandalismu a kriminality.

Je nutné dodržovat tyto zásady

  1. Všichni obyvatelé domu musí být seznámeni se záměrem instalace kamerového systému.
  2. V případě umístění kamer do společných prostor – například do sklepů, koláren, vestibulů atd., je potřeba souhlas nadpoloviční většiny dotčených obyvatel.
  3. Pokud budou kamery monitorovat také hlavní a vedlejší vchody, chodby směřující k bytům, výtahy apod., je nutný souhlas všech dotčených obyvatel.
  4. Střežený objekt musí být označen na všech přístupových místech nápisem, že „objekt je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem“. Podrobnosti a stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je možné nalézt na webových stránkách www.uoou.cz).
  5. Pro majitele dohledového systému platí ohlašovací povinnost na ÚOOÚ. To platí, je-li ukládán videozáznam pro další zpracování. V případě porušení zákona hrozí vysoké sankce až do výše 10 milionů korun.
  6. Režim kamerového systému musí odpovídat zákonu na ochraně osobních údajů.

Z technického hlediska je podstatné zvolit vhodný systém, a to na základě daného prostředí (provozních podmínek), požadavků investora a rozsahu dohledového systému.

Obecně je možné stanovit tyto základní parametry

Kvalitní záznamové zařízení (DVR) s nastavením pro plně automatické (bezobslužné) fungování, s možností nastavení doby archivace záznamu (nejlépe pro každou kameru zvlášť), rychlým a přehledným přehráváním záznamů, funkcí pro snadný a rychlý export záznamů (na CD, DVD, USB disk) v případě zachycení pachatele a nutností předání těchto informací orgánům státní policie, energetickou nenáročností, možností rozšiřování a modernizace (technickou i programovou = HV+SW). Kamery dostatečně odolné proti vandalismu, s kvalitním rozlišením, s mechanicky odpínatelným IR filtrem (pro režim nočního provozu), IR přísvitem, kvalitním objektivem atd.

 

Zdroj https://www.modernipanelak.cz/panelovy-byt/bezpecnostni-prvky/legislativni-podminky-pro-pouziti-kameroveho-systemu-v-panelovem-dome