Revize potřebičů

Provádíme revize elektrických zařízení všech kategorií, domacích i průmyslových, po celém uzemí České Republiky. Zavedeme jejich evidenci a vytvoříme seznam spotřebičů.

Proč provádět revize spotřebičů

Z hlediska revizí a kontrol zařízení, nářadí a spotřebičů je důležité znění Zákoníku práce, jak bylo nově upravené pozměňujícím zákonem č. 155/2000 Sb. Podle nově doplněného §134a je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost, při které budou používány, vhodné a také aby byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Zajistíme revizi

elektrických spotřebičů pro domácnost

elektrických spotřebičů v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách

elektrických spotřebičů ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, hotely atp.)

elektrických spotřebičů v prostorách a objektech pro administrativní činnosti

elektrických nepřipevněných svítidel

elektrických zařízení informační techniky

přístrojů spotřební elektroniky

přístrojů používaných v laboratořích

prodlužovacích a odpojitelných přívodů

elektrického ručního nářadí

ostatních elektrických spotřebičů podobného charakteru

 

Evidence zařízení a revizní lhůty

Eletronická forma revize umožňuje snadné zavedení evidence a vytvoření seznamu zařízeníjednotlivých provozů. Revizní lhůty vašich zařízení se stanou naší starostí a budeme vás o nich předem informovat.

Takto NE!!