Revizní lhůty a normy

Elektrické instalace podle ČSN 33 1500

Sféra bytové a občanské vybavenosti, komerční sféra

Charakter budovy nebo prostoru Revizní lhůty v rocích
 • zděné obytné a kancelářské budovy
5
 • rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení
3
 • prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)
2

Průmyslová sféra

Charakter provozu Revizní lhůty v rocích
 • běžný *)
3
 • s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu
2
 • mokrý, s extrémní korozní agresivitou
1

Zvláštní případy

Umístění, provoz a použité stavební hmoty Revizní lhůty v rocích
 • umístěné venku nebo pod přístřeškem
4
 • objekty nebo jejich části provedené z hořlavých stavebních hmot (stupně hořlavosti C2 a C3)
2
 • pojízdné a převozné prostředky
1
 • prozatímní elektrická zařízení
0,5
 1. *)

  I v běžném provozu se předpokládá působení vlivů jiných než základních a normálních, tj. prachu, vlhka, korozní agresivity apod. Pouze pokud je možné tento vliv vyloučit mohou být lhůty až 5 let.

Elektrické spotřebiče a ruční nářadí podle ČSN 33 1600 ed. 2/2009

Skupiny spotřebičů

Skupina spotřebičů Typ spotřebiče
A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru
(na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách
(školy, kluby, hotely atp.)
E Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina spotřebičů Třídy
spotřebičů
Revize nepřipevněných spotřebičů držených v ruce Revize ostatních nepřipevněných spotřebičů
A I, II, III Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B I 1× za 3 měsíce 1× za 6 měsíců
II, III 1× za 6 měsíců
C I 1× za 6 měsíců 1× za 24 měsíců
II, III 1× za 12 měsíců
D I, II, III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců
E I, II, III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců

Elektrická instalace budov podle ČSN 33 2000-7

Oddíl ČSN 33 2000-7 Doporučené lhůty revizí v rocích
7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory *) **)
7-702 Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán 1
7-703 Místnosti se saunovými kamny 3
7-704 Elektrická zařízení na staveništích a demolicích 0,5
7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních 3
7-706 Omezené vodivé prostory **)
7-707 Instalace pro zařízení pro zpracování dat **)
7-708 Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech 1
7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení 4
 1. *)

  Tato lhůta platí pro koupelny a umývárny určené pro veřejnost (např. ve školách, školkách, ubytovacích zařízeních továrnách a živnostenských provozovnách).

 2. **)

  Uvedené lhůty platí, pokud není pro objekty, ve kterých jsou dané prostory umístěny stanovena lhůta kratší. V takovém případě se revize daného prostoru provádí zároveň s revizí celého objektu.