Legislativa

Legislativa a kamerové systémy

14.09.2012 14:49
Problematikou kamerových systému v kontextu s platnou legislativou se zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Bližší informace naleznete na stránkách úřadu ÚOOÚ https://www.uoou.cz/uoou.aspx?loc=382.